نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. تعیین بار کمانش پانلهای ساندویچی تحت تنشهای حرارتی

دوره 40، شماره 5، پاییز 1385

عباسعلی ذاکری؛ محمدمهدی علی نیا