نویسنده = نجاتی، سعید
تعداد مقالات: 1
1. عیب یابی غیرمخرب سازه ای بکمک تحلیل علائم ارتعاشی

دوره 35، شماره 1، بهار 1380

محمد محجوب جهرمی؛ سعید نجاتی