نویسنده = �������� ������ ������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر شکستن ذرات بر رفتار مکانیکی مجموعه ذرات دو بعدی و تیز گوشه

دوره 34، شماره 4، زمستان 1379

علی اصغر میرقاسمی؛ سید رضا موسوی نیک؛ احمدرضا محبوبی اردکانی