نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد شبیه سازی کامپیوتری در یک واحد مونتاژ الکتروموتورهای سنگین

دوره 34، شماره 2، تابستان 1379

محمدعلی آزاده؛ کوروش کریمی زند؛ شکیب شاکری