نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و بررسی اثر دمای آستنیته کردن بر تغییرات ابعادی چدن نشکن آستمپر

دوره 34، شماره 2، تابستان 1379

محمود نیلی احمدآبادی؛ مهرداد زری نژاد؛ مجید بهمنی