نویسنده = ���������� ������������ ������
تحلیل و بررسی اثر دمای آستنیته کردن بر تغییرات ابعادی چدن نشکن آستمپر

دوره 34، شماره 2، شهریور 1379

محمود نیلی احمدآبادی؛ مهرداد زری نژاد؛ مجید بهمنی