نویسنده = �������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. مدل سازی سینتیک تولید هیدرات گازی

دوره 35، شماره 3، پاییز 1380

فرشاد ورامینیان؛ علی دانش