نویسنده = فائزه باقری طار
زوج شدن اکسایشی متان (OCM) در رآکتور تخلیه الکتریکی هاله منفی

دوره 35، شماره 3، آذر 1380

عباسعلی خدادادی؛ سید شمس الدین مهاجرزاده؛ فائزه باقری طار