نویسنده = طار، فائزه باقری
تعداد مقالات: 1
1. زوج شدن اکسایشی متان (OCM) در رآکتور تخلیه الکتریکی هاله منفی

دوره 35، شماره 3، پاییز 1380

عباسعلی خدادادی؛ سید شمس الدین مهاجرزاده؛ فائزه باقری طار