نویسنده = یوسفی، لیلا
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تجربی و بررسی تئوری عملکرد لوله های حرارتی ترموسیفون خورشیدی

دوره 35، شماره 3، پاییز 1380

علی اصغر حمیدی؛ مرتضی خلجی اسدی؛ لیلا یوسفی؛ گیتا معینی