نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد مغناطیس در اکتشاف زمین گرمابهای سرعین (اردبیل)

دوره 31، شماره 1، بهار 1377

غلامحسین نوروزی؛ سیدرضا مهرنیا