نویسنده = پورقهرمانی، پرویز
تعداد مقالات: 1
1. فرآوری آندالوزیت سرتل جنوب خراسان

دوره 31، شماره 1، بهار 1377

منوچهر اولیازاده؛ پرویز پورقهرمانی