نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. تنظیم پارامترهای ترانسفورماتور با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 41، شماره 7، پاییز 1386

ابراهیم رحیم پور؛ وحید رشتچی؛ اسماعیل مشهدی رضاپور