نویسنده = ���������� ������
طراحی بهینه آنتن FZPA چند لایه با کارآیی بالا

دوره 38، شماره 1، اردیبهشت 1383

عباس پیرهادی؛ محمد حکاک؛ فرخ آرزم


محاسبه مقاومت ac سیم دو فلزه

دوره 28، شماره 0، فروردین 1353

فرخ آرزم