نویسنده = عسکری، فرج اله
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل سه بعدی پایداری شیروانیها به روش آنالیز حدی

دوره 36، شماره 3، پاییز 1381

فرج اله عسکری؛ اورنگ فرزانه