نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 2
1. ترکیب اندازه شبکه اطلاعات، روشی نوین برای ترکیب اطلاعات سنسوری

دوره 36، شماره 3، پاییز 1381

رضا حسین نژاد؛ بهزاد مشیری؛ محمدرضا الشریف


2. معرفی الگوریتم CLMS برای فیلتر FIR وفقی براساس توابع همبستگی

دوره 30، شماره 1، بهار 1376

محمدرضا الشریف؛ ابوالحسن رضاپور کورنده