نویسنده = ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. خرد شدن سازه های هانی کمب فلزی تحت بارهای شبه استاتیکی

دوره 37، شماره 1، بهار 1382

غلامحسین لیاقت؛ مجتبی صدیقی؛ حمیدرضا داغیانی؛ علی علوی نیا