نویسنده = �������� �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. استخراج مدل رقومی زمین از یک تصویر با استفاده از تکنیک Shape from Shading

دوره 37، شماره 1، بهار 1382

لیلا هاشمی بنی؛ علی عزیزی؛ محمدحسن هاشمی بنی؛ فرهاد صمدزادگان