نویسنده = اسدی، مرتضی خلجی
تعداد مقالات: 2
1. مدلسازی دینامیک تاثیر اختلاط غیر ایده آل بر روی عملکرد فرآیند تخمیر بیهوازی فضولات دامی در راکتورهای ناپیوسته دوره ای

دوره 35، شماره 4، زمستان 1380

علیرضا کشتکار؛ بهروز میثمی؛ گیتی ابوالمحمد؛ حسین غفوریان؛ مرتضی خلجی اسدی


2. مطالعه تجربی و بررسی تئوری عملکرد لوله های حرارتی ترموسیفون خورشیدی

دوره 35، شماره 3، پاییز 1380

علی اصغر حمیدی؛ مرتضی خلجی اسدی؛ لیلا یوسفی؛ گیتا معینی