نویسنده = ���������������� �������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. اثر تابعهای کاهش سختی در تحلیل قابها با مفصل خمیری

دوره 35، شماره 4، زمستان 1380

محمد رضایی پژند؛ وحید رسول زاده باغمیشه