نویسنده = والح آقازاده
بررسی پارامترهای موثر در فروشویی توده ای کانسنگ اکسیدی مس سونگون

دوره 38، شماره 5، دی 1383

منوچهر اولیازاده؛ والح آقازاده؛ محمد نوع پرست؛ معصومه ترابی