نویسنده = ���������������� �������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. طبقه بندی ژئوشیمیایی نفت میادین بخش غربی خلیج فارس

دوره 38، شماره 5، زمستان 1383

احمدرضا ربانی؛ مهدی شعبانی افراپلی