نویسنده = �������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. اندازه گیری تنش در نقاط تماس سنگدانه ها در لایه های غیر چسبنده راه

دوره 37، شماره 4، زمستان 1382

حسین معماریان؛ یان هانسون؛ محمدباقر فرمانی