نویسنده = کاظمی، حسین
تعداد مقالات: 2
1. بررسی آماری روش جدید ژئوکت برای استحصال میکروبی کنسانتره طلای موته

دوره 38، شماره 5، زمستان 1383

منوچهر اولیازاده؛ احمدرضا شاهوردی؛ محمد داودی؛ حسین کاظمی