نویسنده = شمس الدین مهاجرزاده
ریز ماشینکاری PET با استفاده از لایه برداری شیمیایی در حضور

دوره 41، شماره 7، آذر 1386

نیما ایزدی؛ امیر سماک؛ شمس الدین مهاجرزاده


رفتارLow-High سنسور پایه SnO2 در حضور گازهای قابل احتراق و هوا در حدود ناحیه استوکیومتری

دوره 37، شماره 4، اسفند 1382

سهیلا خاقانی کاوکانی؛ عباسعلی خدادادی؛ شمس الدین مهاجرزاده؛ افسانه صدر