نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. زمانبندی ماشین‌های موازی برای کارهای قابل تقسیم با درنظرگرفتن زمان

دوره 40، شماره 4، پاییز 1385

فرشید آزادیان؛ رضا توکلی مقدم؛ فریبرز جولای