نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 5
1. شبیه‌سازی تقاضای برق صنایع ایران با استفاده از سیستم داینامیک

دوره 41، شماره 10، زمستان 1386

پریسا موسوی اهرنجانی؛ سید فرید قادری؛ محمدعلی آزاده


2. مدلسازی و ارزیابی مهندسی مجدد در مدیریت خرید یک شرکت تولیدی

دوره 40، شماره 4، پاییز 1385

سعید جعفری هرندی؛ رضا توکلی مقدم؛ محمدعلی آزاده


5. کاربرد شبیه سازی کامپیوتری در یک واحد مونتاژ الکتروموتورهای سنگین

دوره 34، شماره 2، تابستان 1379

محمدعلی آزاده؛ کوروش کریمی زند؛ شکیب شاکری