نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 5
1. بکارگیری نظریه تلفیق اطلاعات در کشف اتوماتیک تغییرات مکانی ساختمان‌ها

دوره 40، شماره 2، پاییز 1385

سارا سعیدی؛ رحیم علی عباسپور؛ فرهاد صمدزادگان؛ بهزاد مشیری


2. بهبود روش های هوشمند عامل ترکیب اطلاعات

دوره 38، شماره 1، بهار 1383

کاوه کاوسی؛ بهزاد مشیری


3. ترکیب اندازه شبکه اطلاعات، روشی نوین برای ترکیب اطلاعات سنسوری

دوره 36، شماره 3، پاییز 1381

رضا حسین نژاد؛ بهزاد مشیری؛ محمدرضا الشریف