نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مدلسازی حرارتی و بهبود انتقال حرارت در موتورهای SR

دوره 40، شماره 2، پاییز 1385

کارو لوکس؛ جواد فیض؛ حسین روحانی