نویسنده = ���������� �������� ����������
روشی نوین در مدولاسیون وکنترل مبدلهای AC/AC چند سطحی

دوره 40، شماره 2، آبان 1385

محمد توکلی بینا؛ حسن محمدی پیروز