نویسنده = ������������ ������ ����������
کمیل مدل و توسعه نرم افزار به منظور تعیین حد روباز – زیرزمینی

دوره 40، شماره 3، آبان 1385

مهدی یاوری شهرضا؛ محمدرضا کیومرثی؛ علی فرشچی منفرد