نویسنده = ���������������� �������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد پروفیل های سه بعدی تغییر شکل و فشار اطراف تونل

دوره 40، شماره 3، پاییز 1385

مهدی موسوی؛ محمدتقی همزبان قراملکی