نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. استحصال بیولوژیکی مس از غبار کوره‌های ذوب مجتمع مس سرچشمه

دوره 40، شماره 3، پاییز 1385

منوچهر اولیازاده؛ محمد مسینایی