نویسنده = مطهری، سیامک
تعداد مقالات: 2
2. ساخت کلاه خود نظامی از مواد کامپوزیتی

دوره 40، شماره 3، پاییز 1385

سیامک مطهری؛ مجتبی نصیرنژاد؛ حسینعلی عمرانپور شهرضا