نویسنده = ���������� ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تاثیر گرما ی مایکروویو در فرآیند رنگرزی منسوج پلی استری

دوره 40، شماره 3، پاییز 1385

کتایون محمدی؛ معصومه ولی زاده؛ اکبر خداپرست حقی