نویسنده = ���������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی دمای نقطه ابری شدن سیالات هیدروکربوری

دوره 40، شماره 3، پاییز 1385

ایوب صادق آزاد؛ قربانعلی صبحی