نویسنده = ���������������� ��������������������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی منحنی عبور در فرآیند جذب سطحی اسید سیتریک توسط رزین آنیونی و ارایه یک مدل ریاضی

دوره 41، شماره 4، تابستان 1386

سهرابعلی قربانیان؛ حسین ابوالقاسمی؛ سیدمحمدعلی موسویان؛ محمد قنادی


2. بررسی تجربی اثر سدیم کلراید بر روی پایداری کفهای گاز- مایع

دوره 40، شماره 3، پاییز 1385

لیلا خزائی زاده؛ سیدمحمدعلی موسویان؛ پریسا خدیوپارسی