نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بهینه سازی تولید میادین نفتی با استفاده از الگوریتم ژنتیکی

دوره 40، شماره 1، پاییز 1385

علی اصغر حسنی پاک؛ میترا عزیزیان