نویسنده = ������������������ ���������� ������ ������
تعداد مقالات: 2
1. طراحی کنترل کننده خطی – فازی تناسبی انتگرالی برای سیستم های مرتبه بالا

دوره 34، شماره 1، بهار 1379

مهدی قاسمی نراقی؛ پرویز جبه دار مارالائی؛ علی محمدزاده عیدگاهی


2. کاربرد تئوری گرافها بعنوان مدل سیستمهای فیزیکی

دوره 22، شماره 0، بهار 1351

پرویز جبه دار مارالائی