نویسنده = ������������ ������������
چسبندگی پوسته های اکسیدی در فولادهای کم کربن

دوره 36، شماره 1، خرداد 1381

عباس زارعی هنزکی؛ علیرضا شکوهی؛ احمد علی آماده