نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل برخورد کشتی با سازه های فراساحل

دوره 36، شماره 1، بهار 1381

محمدرضا بهاری؛ بابک شکراللهی