نویسنده = مصباح، محمد حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تجربی تاثیر زاویه مارپیچ بر رفتار انژکتورهای پیچشی

دوره 30، شماره 2، پاییز 1376

مهدی اشجعی؛ محمد حسین مصباح