نویسنده = ������������ ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. نقش عناصر آلیاژی و عملیات حرارتی پی در پی بر خواص چدن نشکن

دوره 31، شماره 1، پاییز 1377

محمود نیلی احمد آبادی؛ حسین حاجی بهرامی؛ مهدی اوصیاء