نویسنده = ���������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. یک روش جدید در آنالیز خطا و رفع ابهام در یک سیستم اندازه گیر لحظه ای فرکانس

دوره 33، شماره 2، تابستان 1378

محمود محمد طاهری؛ محمود کمره ای؛ اسفندیار مهرشاهی