نویسنده = ���������������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. شبیه سازی رفتار حالت پایدار ژنراتور القایی تکفاز خودتحریک

دوره 33، شماره 2، تابستان 1378

بابک عابد آشتیانی؛ حمید لسانی