نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. شبیه سازی حرکات ارادی بیماران ضایعه نخاعی در هنگام برخاستن از روی صندلی

دوره 33، شماره 2، تابستان 1378

پرویز جبه دار مارالانی؛ فریبا بهرامی؛ مهدی عرفانی