نویسنده = �������� ���������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و مقایسه خواص سایشی پوششهای کرمی تهیه شده به روش آبکاری مستقیم و پالسی

دوره 34، شماره 3، پاییز 1379

محمود حیدرزاده سهی؛ شاهین خامنه اصل؛ سید محمد مهدی هادوی