نویسنده = ���������� �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی لوح اولیه ورق قطعات نا منظم و محاسبه نیروی سمبه در مراحل مختلف کشش عمیق

دوره 34، شماره 3، پاییز 1379

پیام حیدری متین؛ محمد حبیبی پارسا؛ محمود موسوی مشهدی