نویسنده = �������������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. حل برنامه ریزی دو سطحی با الگوریتم جستجوی ممنوع

دوره 35، شماره 2، تابستان 1380

سید رضا حجازی؛ عزیز اله معماریانی؛ محمد مهدی سپهری؛ غلامرضا جهانشاهلو