نویسنده = ������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 3
2. حل برنامه ریزی دو سطحی با الگوریتم جستجوی ممنوع

دوره 35، شماره 2، تابستان 1380

سید رضا حجازی؛ عزیز اله معماریانی؛ محمد مهدی سپهری؛ غلامرضا جهانشاهلو


3. برنامه ریزی حرکت قطارها در خطوط یک جمله

دوره 33، شماره 2، تابستان 1378

محمد مهدی سپهری؛ محسن پور سید آقایی